nahrávání

Požární signalizace

Se zvyšujícími se požadavky na ochranu objektů, zejména kancelářských budov a výrobních prostor vyplývajících z požadavků norem i vedení společností, nachází stále více uplatnění systémy elektrické požární signalizace. Povinnost použít EPS je v řadě případů přímo stanovena normou nebo vzniká na základě posouzení požárního nebezpečí konkrétního objektu. Stále častěji je však vyžadována pojišťovnami a v neposlední řadě samotnými vlastníky.

Systém EPS tvoří vyhodnocovací ústředna a různé typy hlásičů a detektorů. EPS informuje o vzniku požáru akustickou a optickou signalizací přímo v objektu nebo pomocí zařízení dálkového přenosu signalizace na stanoviště pultu centrální ochrany, který je umístěn u hasičského záchranného sboru. Dále uvede do činnosti zařízení zabraňujícímu rozšíření požáru – např. protipožární větrací zařízení, požární uzávěry otvorů, zejména dveře a vrata, přetlakové ventilátory apod. EPS také aktivuje samočinné zhášecí zařízení, pokud je jím budova vybavena. 

Ve většině případů bývá prvním příznakem nebezpečí kouř, který se objevuje dříve než zvýšená teplota. Do budov umisťujeme detektory založené na různých principech, čímž výrazně zkrátíme dobu reakce na vznik požáru.

Elektrická požární signalizace (EPS) slouží ke včasné detekci a signalizaci požáru. Základní funkcí systému je odhalení požáru v jeho počátečním stádiu, kdy je snazší požár zlikvidovat a předejít tak ohrožení života a zdraví osob a velkým škodám na majetku.

V rámci našich služeb pro Vás zajistíme návrh a zpracování projektové dokumentace, dodávku zařízení, montáž, uvedení do provozu a samozřejmě pravidelné kontroly a revize.

MICROCOMP Plus s.r.o. 1996 - 2024